Anatomia palpacyjna

 • Wzrost temperatury
  1:17 AM

  Podwyższenie temperatury substancji chemicznej jest połączone z dopływem energii cieplnej, dzięki której cząsteczki wykonują szybsze ruchy, tzn. wzrasta ich energia kinetyczna. Określenie ?ciepło” odnosi się do całkowitej zawartości energii kinetycznej w próbce, a temperatura jest miarą średniej energii kinetycznej cząstek. Aby cząsteczki mogły poruszać się swobodniej, część wiązań wodorowych w wodzie musi ulec rozerwaniu. Energia

  Read more
 • Roztwory
  1:16 AM

  Sole, cukry i inne związki są rozpuszczone we wszystkich płynach komórki. Sprawiają one, że wnętrze komórki ma charakterystyczne ciśnienie osmotyczne. Kiedy komórka zostanie umieszczona w roztworze o identycznym ciśnieniu osmotycznym jak w jej wnętrzu, to nie wystąpi dominacja przemieszczania się cząsteczek wody w żadnym kierunku, więc komórka nie będzie się kurczyć ani powiększać swoich rozmiarów.

  Read more
 • Odpowiedzialnosc uczonych
  1:16 AM

  Uczeni muszą być odpowiedzialni etycznie i informować ludzi o pożytku i niebezpieczeństwach wynikających z badań, jakie prowadzą. Ciekawe, że od samego początku realizowania projektu mapowania genomu ludzkiego przeznaczono część budżetu na analizę jego etycznych, prawnych i socjalnych skutków. Odpowiednie prawo pozwoli uśmierzyć obawy społeczeństwa co do nadużycia informacji genetycznej. Trzeba podkreślić, że genetyka jest tylko

  Read more
 • Metody konformacji
  1:16 AM

  Przestrzenną budowę cząsteczki białka można bezpośrednio określić za pomocą wyrafinowanych technik, np. dyfrakcji promieni X. Badania te są jednak trudne i kosztowne, toteż badacze opracowali alternatywne metody, oparte głównie na wykorzystaniu bazy danych uzyskanych podczas realizacji Projektu Mapowania Genomu Ludzkiego i innych podobnych. Obecnie strukturę polipeprydu można szybko oznaczyć za pomocą technik inżynierii genetycznej lub

  Read more
 • Komorki somatyczne
  1:15 AM

  Każdy chromosom w komórce somatycznej rośliny lub zwierzęcia występuje w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest odziedziczony po matce, a drugi po ojcu. Chromosomy ojca i matki tworzące parę noszą nazwę chromosomów homologicznych. Chromosomy homologiczne mają podobną wielkość, kształt i lokalizację centromerów. Zastosowanie specjalnych technik barwienia chromosomów uwidacznia na chromosomach homologicznych liczne prążki, których układ

  Read more